Αναμνήσεις... από περασμένες χρονιές

%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%CE%91%CF%85%CF%84%CF%8C+%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9+%CF%84%CE%BF+%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85+%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BA%CE%B1+2007-8.%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ci%3E%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F+%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%A9+%CE%9A%CE%91%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%3C%2Fi%3E+%28%CE%A0%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%BF%CF%82+%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CF%86%CE%B1%CF%84%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85%29%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhhKA-TkI%2FAAAAAAAAABQ%2F73r7xQ9cF_4%2Fs320%2FPB190023.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%97+%CE%B2%CE%BF%CF%85%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B1%CF%85%CE%BB%CE%AE+%CF%83%CF%84%CE%BF+%CE%BD%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhhKA-TkI%2FAAAAAAAAABQ%2F73r7xQ9cF_4%2Fs1600%2FPB190023.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhPRHt4DI%2FAAAAAAAAABM%2FgnevMijPslw%2Fs320%2FPA150254.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%97+%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%AC+%CF%84%CE%BF%CF%85+%CE%B8%CE%B5%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D+%CE%9D%CE%B7%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%B3.+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F4.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhPRHt4DI%2FAAAAAAAAABM%2FgnevMijPslw%2Fs1600%2FPA150254.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22clear%3A+left%3B+float%3A+left%3B+margin-bottom%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhAEIhYmI%2FAAAAAAAAABI%2F1RUoScy-y2Y%2Fs320%2FPA150250.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%A4%CE%BF+%CE%BC%CE%B1%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%AC%CE%BA%CE%B9..+%CE%9D%CE%B7%CF%80.+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhAEIhYmI%2FAAAAAAAAABI%2F1RUoScy-y2Y%2Fs1600%2FPA150250.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOgshYKZKI%2FAAAAAAAAABE%2FN1mHB3qdcQ4%2Fs320%2FP2020077.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%A0%CE%B1%C%B9%CE%B4%CE%AC%CE%BA%CE%B9%CE%B1...+%CE%B1%CF%80%CF%8C+%CF%84%CE%BF%CE%BD+%CE%95%CF%81%CE%BD%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%BF..+%CE%9D%CE%B7%CF%80.+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOgshYKZKI%2FAAAAAAAAABE%2FN1mHB3qdcQ4%2Fs1600%2FP2020077.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhx0RPP9I%2FAAAAAAAAABU%2FvChsyLrkAmg%2Fs320%2FPB190025.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%97+%CE%B8%CE%AD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CF%82+%28%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE+%CE%B3%CE%B9%CE%B1+%CE%BD%CE%B1+%CE%B5%CE%BE%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CE%BC%CE%B5+%CF%84%CE%B9%CF%82+%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%87%CE%AD%CF%82%29+%CE%9D%CE%B7%CF%80.+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOhx0RPP9I%2FAAAAAAAAABU%2FvChsyLrkAmg%2Fs1600%2FPB190025.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%3Ctable+align%3D%22center%22+cellpadding%3D%220%22+cellspacing%3D%220%22+class%3D%22tr-caption-container%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%3Ctbody%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOiCrr3zNI%2FAAAAAAAAABY%2Fdf2-X0XOHHI%2Fs320%2FPC200111.JPG%22+style%3D%22margin-left%3A+auto%3B+margin-right%3A+auto%3B%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3Ctr%3E%3Ctd+class%3D%22tr-caption%22+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%CE%97+%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AD%CE%B1+%CE%BC%CE%B1%CF%82+%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AE+%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AC+%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%AE%21%21+%CE%9D%CE%B7%CF%80.+%CE%9A.+%CE%9A%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CE%BD%3C%2Ftd%3E%3C%2Ftr%3E%0D%0A%3C%2Ftbody%3E%3C%2Ftable%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F_HcaBLgVN96g%2FTKOiCrr3zNI%2FAAAAAAAAABY%2Fdf2-X0XOHHI%2Fs1600%2FPC200111.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F+%CE%9A%CE%91%CE%A0%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%91%CE%9D%CE%A9%CE%9D%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E2008-2009+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%0D%0A%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%99%CE%9F+%CE%96%CE%91%CE%A1%CE%9F%CE%A5%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E2010-2011%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+class%3D%22separator%22+style%3D%22clear%3A+both%3B+text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-mJlpdsqcrgI%2FTsbIAmn7MII%2FAAAAAAAAAes%2FTx3fDZ8faZ8%2Fs1600%2FPC220127.JPG%22+imageanchor%3D%221%22+style%3D%22margin-left%3A+1em%3B+margin-right%3A+1em%3B%22%3E%3Cimg+border%3D%220%22+height%3D%22240%22+src%3D%22http%3A%2F%2F2.bp.blogspot.com%2F-mJlpdsqcrgI%2FTsbIAmn7MII%2FAAAAAAAAAes%2FTx3fDZ8faZ8%2Fs320%2FPC220127.JPG%22+width%3D%22320%22+%2F%3E%3C%2Fa%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A%3Cdiv+style%3D%22text-align%3A+center%3B%22%3E%0D%0A%3Cspan+style%3D%22font-size%3A+large%3B%22%3E+%3C%2Fspan%3E%3C%2Fdiv%3E%0D%0A

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...