Παρασκευή, 29 Απριλίου 2011

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: Τι συνέβη στην Πορτογαλία όταν αποφασίστηκε να κλείσουν τα σχολεία με λιγότερους από 21 μαθητέςΡΕΠΟΡΤΑΖ:esos.gr
Τις αρνητικές επιπτώσεις από την Πορτογαλική κυβερνητική απόφαση να κλείσουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με λιγότερους από 21 μαθητές,(έκλεισαν περισσότερα από 701 σχολεία το 2010), αναλύει ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Πορτογαλίας Mário Nogueira, με επιστολή του στην Ελληνα υπουργό Παιδείας Α. Διαμαντοπούλου. Ειδικότερα η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
Η εθνική ομοσπονδία εκπαιδευτικών (FENPROF) – η μεγαλύτερη ένωση εκπαιδευτικών στην Πορτογαλία - πρόσφατα ενημερώθηκε ότι το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας έχει ανακοινώσει τη συγχώνευση 1933 σχολικών μονάδων και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αυτά τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί επίσης στην Πορτογαλία, με πολύ αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα της εκπαίδευσης, και επομένως θα επιθυμούσαμε να στρέψουμε την προσοχή σας στην πορτογαλική εμπειρία.
Λόγω της κυβερνητικής απόφασης να κλείσουν όλα τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με λιγότερους από 21 μαθητές, έκλεισαν περισσότερα από 701 σχολεία το 2010, χωρίς να λάβουν υπόψη τη διαφορετική πραγματικότητα κάθε σχολείου, και τις συνέπειες που έχει το κλείσιμο χωρίς διακρίσεις στην ερήμωση της επαρχίας.
Εκτός αυτού, αγνοώντας τις απόψεις των σχολικών κοινοτήτων και των τοπικών αρχών, το 2010, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε επίσης να συγχωνεύσει σχεδόν 200 προπαρασκευαστικά σχολεία και σχολεία δευτεροβάθμιας σε 48 τεράστια «σχολικά συγκροτήματα», μη λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία και την ταυτότητα αυτών των σχολείων, τις πολιτισμικές διαφορές τους, τα προγράμματα που ανέπτυξαν, και τη θητεία των συμβουλίων τους που είχαν  εκλεγεί δημοκρατικά.
Με τη χρησιμοποίηση του επιχειρήματος ότι το μέτρο αποσκοπούσε στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, η κυβέρνηση τελικά αναγνώρισε ότι αυτή η αναδιάρθρωση έχει επιτρέψει τη μείωση 5.000 δασκάλων στο σύστημα κατά το 2010/11. Το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης που απορρίφθηκε πρόσφατα από το Κοινοβούλιο εκτίμησε ότι η συνέχιση αυτής της διαδικασίας θα επέτρεπε την αποταμίευση περίπου 450 εκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια των δύο επόμενων ετών.
Δεν εξετάζουμε την ανάγκη να οργανώσουμε ορθολογικά τους πόρους, ειδικά σε περιόδους σοβαρής οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης, όπως αυτή που η Πορτογαλία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν. Οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα και την υποχρέωση να ενεργήσουν έτσι, αλλά χωρίς να διακινδυνεύουν τους στόχους του εκπαιδευτικού συστήματος. Η FENPROF πραγματοποίησε μια μελέτη για τις συνέπειες αυτών των «σχολικών συγκροτημάτων» και, από τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τους  εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των σχολείων, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η συγχώνευση των σχολείων με τις διαφορετικές ιστορίες και τους πολιτισμούς (σε μερικές περιπτώσεις φυσικώς απομακρυσμένα), σε τεχνητές «οργανικές μονάδες», οδηγεί σε απανθρωποποιημένους χώρους και σε απρόσωπες σχέσεις, καθώς επίσης και σε αυξανόμενες συγκρούσεις, στη γραφειοκρατία και στο συγκεντρωτισμό.
Γι’ αυτό το λόγο η FENPROF έχει πιέσει την πορτογαλική κυβέρνηση προκειμένου να διεξάγει μια αξιολόγηση ακριβείας για τις υπάρχουσες «μονάδες» προτού συνεχίσει με τη δημιουργία άλλων με το ίδιο (ή μεγαλύτερο) μέγεθος και πολυπλοκότητα. Συγχρόνως, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να προωθήσει μια δημόσια συζήτηση για το εκπαιδευτικό σύστημα που θέλουμε για τη χώρα μας.
Ενώ σε άλλες χώρες το μέγεθος των σχολείων μειώνεται προκειμένου να βελτιώσει τη δημόσια εκπαίδευση – για παράδειγμα, στη Φινλανδία, το 40% των σχολείων έχουν λιγότερους από 50 σπουδαστές και μόνο το 3% περισσότερους από 600. Στη Νέα Υόρκη, 20 από τα μεγαλύτερα σχολεία δευτεροβάθμιας αντικαταστάθηκαν από 200 νέες μονάδες, με έναν μέγιστο αριθμό σπουδαστών λίγο περισσότερο από 400. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια από τις προτεραιότητες του παρόντος πρωθυπουργού είναι η δημιουργία μικρότερων σχολείων, αντιστρέφοντας βαθιά την τάση στην τελευταία δεκαετία… - στην Πορτογαλία τα σχολεία κλείνουν και συγχωνεύονται «σε συγκροτήματα» με εκατοντάδες εκπαιδευτικούς και  χιλιάδες  σπουδαστές να εργάζονται σε διάφορα (και μερικές φορές απομακρυσμένα) κτίρια.
Θέλουμε τα σχολεία με τα δικά τους προγράμματα και την ταυτότητά τους ή τις παιδαγωγικά αποδυναμωμένες και ανεξέλεγκτες «μονάδες»; Ποιά θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας-  να επενδύσουμε στην εκπαίδευση και τα προσόντα ή  να μειώσουμε τις δαπάνες προκειμένου να καταστήσουμε το δημόσιο σύστημα μας πιο οικονομικό;
Η FENPROF θεωρεί ότι η έλλειψη επενδύσεων στην εκπαίδευση, είτε στην Πορτογαλία είτε στην Ελλάδα (χώρες όπου σχεδόν όλα υποθηκεύονται), σημαίνει την παραίτηση από ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό δημόσιο σύστημα για το μέλλον. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη η FENPROF πιέζει το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας να υπολογίσει την Πορτογαλική πραγματικότητα  και να αναθεωρήσει  την απόφασή του γι’ αυτό το ύψιστης σπουδαιότητας ζήτημα.

Με τιμή,
Mário Nogueira
Γενικός Γραμματέας

Καραγκιόζης κατά της σωματικής τιμωρίας!


Ευγένιος Τριβιζάς κατά της σωματικής τιμωρίας


Δευτέρα, 18 Απριλίου 2011

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


Θεολογική Βιβλιοθήκη ΧΦΕ
«Τὴ Αγία καὶ Μεγάλη Δευτέρα, μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου, καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς».


Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΔΕΥΤΕΡΑ
«Τὴ ἁγία καὶ μεγάλη Δευτέρα,
μνείαν ποιούμεθα τοῦ μακαρίου Ἰωσὴφ τοῦ Παγκάλου,
καὶ τῆς ὑπὸ τοῦ Κυρίου καταραθείσης καὶ ξηρανθείσης Συκῆς»
Κατά την Μ. Δευτέρα επιτελούμε ανάμνηση του ενάρετου Ιωσήφ (γιος του πατριάρχη Ιακώβ και δισέγγονο του Αβραάμ), ο οποίος είναι τύπος του Κυρίου Ιησού Χριστού.
Ο Ιωσήφ, αγαπητός γιος του πατέρα του, φθονήθηκε από τα αδέρφια του. Στην αρχή τον έριξαν σε ένα λάκκο, έπειτα όμως πουλήθηκε από τα αδέρφια του αντί είκοσι χρυσών νομισμάτων στους εμπόρους. Αυτοί με τη σειρά τους τον πούλησαν στον Πετεφρή που ήταν αρχιμάγειρας του βασιλιά της Αιγύπτου.
Ο Ιωσήφ ήταν ωραιότατος νέος και γι’ αυτό η σύζυγος του Πετεφρή επιθύμησε να αμαρτήσει μαζί του. Αυτός αρνήθηκε και τότε αυτή τον συκοφάντησε στον άντρα της, ότι δήθεν ο Ιωσήφ της επιτέθηκε με ανήθικους σκοπούς. Ο Πετεφρής την πίστεψε και ο αθώος Ιωσήφ ρίχτηκε στην φυλακή.
Κάποτε όμως ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, είδε ένα παράδοξο όνειρο και ζητούσε να βρει εξήγηση αυτού του ονείρου. Τότε του είπαν ότι στις φυλακές υπάρχει ένας Εβραίος νέος, που είχε άλλοτε εξηγήσει όνειρα συγκρατούμενων του. Ο Ιωσήφ, κατ’ εντολή του Φαραώ, οδηγήθηκε ενώπιόν του και με το φωτισμό του Θεού, εξήγησε το όνειρο του Φαραώ, λέγοντάς του ότι θα έρθουν για τη χώρα του επτά έτη εφορίας και επτά έτη ακαρπίας και πείνας.
Τότε ο Φαραώ, καταγοητευμένος από τη θεία σοφία του Ιωσήφ, τον ενδύει με βασιλική στολή, τον αναβιβάζει σε βασιλικό άρμα και τον καθιστά γενικό άρχοντα της Αιγύπτου.
Ο Ιωσήφ διαχειρίστηκε με θαυμαστή φρόνηση την εξουσία. Και αργότερα, όταν ήρθαν τα έτη της πείνας λόγω της ακαρπίας της γης, αυτός άνοιξε τις αποθήκες που είχε γεμίσει κατά τα πρώτα έτη και χόρτασε το λαό.
Θεωρήθηκε ο Ιωσήφ τύπος και προεικόνιση του Κυρίου, διότι και Αυτός, αγαπητός Υιός του Πατρός, φονεύθηκε από τους Ιουδαίους, πουλήθηκε από τον μαθητή Του και βασανίστηκε. Ρίχτηκε στον σκοτεινό τάφο, ακολούθως αναστήθηκε.
Επίσης κατά την Μ. Δευτέρα επιτελούμε ανάμνηση και της άκαρπης συκής, την οποία καταράστηκε ο Κύριος και ξεράθηκε.
Η συκή αυτή συμβολίζει τόσο την Συναγωγή των Εβραίων, η οποία δεν είχε πνευματικούς καρπούς και γι’ αυτό καταδικάστηκε από τον Κύριον, όσο και κάθε άνθρωπο στερούμενο πνευματικών καρπών, δηλαδή αρετών.
Η Εκκλησία, φέρνοντας ενώπιόν μας το παράδειγμα της συκής, θέλει να μας προτρέψει σε αγώνες πνευματικούς προς απόκτηση αρετών.
Η υμνογραφία της ημέρας είναι αφιερωμένη στα δύο ανώτερα θέματα (του Ιωσήφ και της συκής) και επί πλέον στο θέμα της ελεύσεως του Κυρίου προς το Πάθος.
Ευαγγελική περικοπή

«Πρωῒας δὲ ἐπανάγων εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασε· 19 καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ' αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20 καὶ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες· Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη ἡ συκῆ; 21 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν καὶ μὴ διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἂρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, γενήσεται· 22 καὶ πάντα ὅσα ἐὰν αἰτήσητε ἐν τῇ προσευχῇ πιστεύοντες, λήψεσθε. 23 Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ λέγοντες· Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν ταύτην; 24 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 25 τὸ βάπτισμα τὸ Ἰωάννου πόθεν ἦν, ἐξ οὐρανοῦ ἢ ἐξ ἀνθρώπων; οἱ δὲ διελογίζοντο παρ' ἑαυτοῖς λέγοντες· Ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, διατὶ οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· 26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην. 27 καὶ ἀποκριθέντες τῷ Ἰησοῦ εἶπον· Οὐκ οἴδαμεν. ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός· Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 28 Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ; ἄνθρωπος τις εἶχε τέκνα δύο, καὶ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπεν· τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου. 29 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· οὐ θέλω· ὕστερον δὲ μεταμεληθεὶς ἀπῆλθε. 30 καὶ προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἐγώ, κύριε· καὶ οὐκ ἀπῆλθε. 31 τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ πατρός; λέγουσιν αὐτῷ· Ὁ πρῶτος. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 32 ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ· οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ· ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐδὲ μετεμελήθητε ὕστερον τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 33 Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. ἄνθρωπος τις ἦν οἰκοδεσπότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε καὶ ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ ᾠκοδόμησεν πύργον, καὶ ἐξέδοτο αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34 ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργοὺς λαβεῖν τοὺς καρποὺς αὐτοῦ. 35 καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους αὐτοῦ ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ ἐλιθοβόλησαν. 36 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων, καὶ ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37 ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς τὸν υἱὸν αὐτοῦ λέγων· ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 38 οἱ δὲ γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς· οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος· δεῦτε ἀποκτείνωμεν αὐτὸν καὶ κατάσχωμεν τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 39 καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 40 ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις; 41 λέγουσιν αὐτῷ· Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς, καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδώσεται ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν. 42 λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν; 43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ' ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς·»
Απολυτίκιον. Ήχος πλ. δ΄
«Ἰδοὺ ὁ Νυμφίος ἔρχεται ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυκτός,
καὶ μακάριος ὁ δοῦλος, ὃν εὑρήσει γρηγοροῦντα,
ἀνάξιος δὲ πάλιν, ὃν εὑρήσει ῥαθυμοῦντα.
Βλέπε οὖν ψυχή μου, μὴ τῶ ὕπνω κατενεχθής,
ἵνα μῄ τῶ θανάτω παραδοθής,
καὶ τῆς βασιλείας ἔξω κλεισθής,
ἀλλὰ ἀνάνηψον κράζουσα.
Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Θεός,
διὰ τῆς Θεοτόκου ἐλέησον ἡμᾶς».

Μετάφρασις

«Ο Χριστός, ο Νυμφίος (της Εκκλησίας)
να, έρχεται ξαφνικά μέσα στην νύχτα.
Μακάριος αυτός που αγρυπνεί και τον περιμένει.
Αντίθετα, είναι ανάξιος εκείνος
που θα τον εύρει ράθυμο και αμελή.
Πρόσεχε, λοιπόν, ψυχή μου,
μη τυχόν και καταληφθείς από τον (πνευματικό) ύπνο,
για να μην παραδοθείς στον πνευματικό θάνατο,
Κι έτσι κλειστείς έξω από την (ουράνια) βασιλεία.
αλλά φρόντισε να συνέλθεις και φώναξε δυνατά:
Άγιος, άγιος, άγιος είσαι Εσύ ο Θεός μας.
δια της Θεοτόκου ελέησέ μας»
xfe.gr

Κυριακή, 17 Απριλίου 2011

Καλαθάκι


Παραβολές του Χριστού
 Φαναράκια του Πάσχα για τα ανηψούδια μου!!Τα λαζαράκια μας!!


Λαζαράκια Πασχαλινά

Υλικά

2 φλιτζάνια χλιαρό νερό
1 φακελάκι ξερή μαγιά
1 κιλό αλεύρι
1 φλιτζάνι γάλα ζεστό
περίπου 150 γρ. ζάχαρη
1 κουταλιά κανέλα
1 κουταλάκι αλάτι
λίγο γλυκάνισο
περίπου 3 κουταλιές λάδι
καρύδια ολόκληρα

Εκτέλεση

Ετοιμάζουμε το προζύμι από το προηγούμενο βράδυ ως εξής:
διαλύουμε τη μαγιά σε λίγο χλιαρό νερό και ανακατεύουμε με ενάμισι φλιτζάνι αλεύρι.
Το αφήνουμε σκεπασμένο.

Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το βάζουμε σε μία λεκάνη.
Κάνουμε μία λακκούβα στη μέση και ρίχνουμε όλα τα υλικά (μαζί και το προζύμι).

Ζυμώνουμε μέχρι να γίνει η ζύμη μαλακή χωρίς να κολλάει.

Παίρνουμε μικρά κομμάτια ζύμης και τα πλάθουμε σε σχήμα κορδονιού.
Βάζουμε ένα καρύδι στο κέντρο και διπλώνουμε τα δύο άκρα του κορδονιού,
στριβοντάς τα μεταξύ τους.
Παίρνουμε λίγη ζύμη, πλάθουμε μικρά κορδόνια και
τα βάζουμε ανά δύο σε σχήμα σταυρού πάνω σε κάθε καρύδι.

Ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου για 20 λεπτά περίπου.

Λαζαράκια

Υλικά

2 κιλά αλεύρι
1/2 φλιτζάνι ζάχαρη
2 φακελάκια μαγιά
1 κουταλιά κοφτή αλάτι
10 γαρίφαλα
1 κουταλάκι μαστίχα κοπανισμένη
2 μοσχοκάρυδα
λίγη κανέλα
1 1/2 φλιτζάνι τσαγιού λάδι
1/2 κιλό σουσάμι άσπρο ζεματισμένο
1 κουταλιά σουσάμι μαύρο
γλυκάνισο
κύμινο

Εκτέλεση

Ανακατεύουμε τη μαγιά, μία κουταλιά ζάχαρη και 1 φλιτζάνι νερό.
Αφήνουμε το μίγμα να φουσκώσει.
Σε λεκάνη ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά μαζί και το μίγμα.
Προσθέτουμε χλιαρό νερό όσο χρειάζεται, μέχρι να γίνει η ζύμη
ελαστική χωρίς να κολλάει.
Παίρνουμε κομμάτια ζύμης και πλάθουμε φρατζολάκια για τους Λαζάρους.
Τα βουτάμε στο σουσάμι και τα ξαναπλάθουμε.
Διακοσμούμε με αμύγδαλα ή καρύδια.
Σκεπάζουμε και αφήνουμε τα Λαζαράκια λίγη ώρα.
Ψήνουμε στους 180 βαθμούς 20-30 λεπτά μέχρι να ροδίσουν.Κάλαντα του Λαζάρου

Σήμερον έρχεται ο Χριστός Ο επουράνιος Θεός
Εν τη πόλει Βηθανία,
Μάρθα κλαίει και Μαρία
Λάζαρον τον αδερφό της
Τον γλυκύ καρδιακό της
Τρεις ημέρες τον θρηνούσαν
Και τον μοιρολογούσαν
Την ημέρα την τετάρτην
Κίνησε ο Χριστός για να' ρθει.
Και βγήκε κι η Μαρία έξω
Από τη Βηθανία.
Σκύβει εμπρός γονατιστή και τους
Πόδες του φιλεί.
-Αν εδώ ήσουν Χριστέ μου,
δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου.
Μα κι εγώ τώρα πιστεύω
Και καλότατα εξεύρω
Ότι δύνασαι αν θέλεις
Και νεκρούς να ανασταίνεις.
-Λέγε, πίστευε, Μαρία
άγωμεν εις τα μνημεία
Τότε κι ο Χριστός δακρύζει
Και τον Άδη φοβερίζει:
-Άδη, Τάρταρε και Χάρε
Λάζαρε να μη σε πάρει:
Δεύρο έξω Λάζαρε μου,
Φίλε και αγαπητέ μου
Παρευθύς από τον Άδη
Ως εξαίσιο σημάδι.
Λάζαρος απενεκρώθη,
Ανεστήθη και σηκώθη.
Λάζαρος σαβανωμένος
Και με το κηρί ζωσμένος
-Λάζαρε πες μας τι είδες
εις τον Άδη που επήγες;
-Είδα φόβους, είδα τρόμους
είδα βάσανα και πόνους.
Δώστε μου λίγο νεράκι
Να ξεπλύνω το φαρμάκι
Της καρδίας, των χειλέων
Και μη με ρωτάτε πλέον.

Πασχαλινές εργασίεςΣάββατο, 16 Απριλίου 2011

Πασχαλινά πατρόν

κάρτα με κοτοπουλάκι μέσα

το κοτοπουλάκι της κάρτας! ΕΣυ συμπληρώνεις μάτια με μαρκαδόρο, ένα τρίγωνο χαρτάκι για ράμφος και 2 πούπουλα για χέρια

Απο το καλαθάκι που έφτιαξα στσ παιδιά

Πασχαλινές δημιουργίες! Φαναράκι - καλαθάκι


Τα δώρα των παιδιών!

Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Ερωτοτροπικά παιχνίδια μεταξύ των παιδιών


lb0346
Οι σεξουαλικές δραστηριότητες του παιδιού με άλλα παιδιά συνήθως παίρνει τη μορφή παιχνιδιών, όπου ένα παιδί γδύνει κάποιο άλλο, ή εξερευνά το σώμα κάποιου φίλου του, παίζοντας τους γιατρούς ή την οικογένεια. Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι πολύ κοινά στην ηλικία των τεσσάρων ετών και παρόλο που μπορεί να μας κάνουν να αισθανόμαστε αμήχανα στην πραγματικότητα αποτελούν μια ακίνδυνη φάση της ψυχικής τους ανάπτυξης.
Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να περάσουν στα παιδιά το μήνυμα ότι όλοι μας έχουμε ένα φύλο, ένα σώμα και δεν αφήνουμε κανέναν να το αγγίζει χωρίς τη θέλησή μας.
Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση
Το πώς θα αντιμετωπίσει το παιδί τα διάφορα θέματα γύρω από το σεξ αργότερα σαν έφηβος και ενήλικος θα εξαρτηθεί κι από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση κατά τη διάρκεια της νηπιακής του ηλικίας. Η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση δεν αναφέρεται μόνο σε θέματα σεξουαλικών σχέσεων αλλά και σε ευρύτερα θέματα όπως η σεξουαλική ηθική, οι υποχρεώσεις που έχουν οι άνθρωποι μεταξύ τους, καθώς και τα ιδανικά και οι αξίες όπως ο αμοιβαίος σεβασμός, η υπευθυνότητα και η αγάπη.
Η μαμά και ο μπαμπάς είναι οι πρώτοι και οι πιο κατάλληλοι να αρχίσουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους. Κανείς δεν μπορεί πιο καλά από εκείνους να ξέρει ποια είναι η καλύτερη εποχή και σε ποιο βαθμό μπορεί το παιδί να καταλάβει και να αφομοιώσει τέτοιες γνώσεις.
Το ιδανικό σύστημα είναι να προχωράτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παιδιού, δίνοντάς του τη δυνατότητα να ανακαλύψει το σώμα του, χωρίς άγχος και απαγορεύσεις. Μάλιστα, αν η ευχαρίστηση που βιώνει με το σώμα του είναι φυσική αργότερα θα συμπεριφέρεται πάντα με τρόπο φυσικό.
Ας προσέξουμε όμως κάτι: Οι σύγχρονοι γονείς ανήκουμε σε μια περίεργη αδιευκρίνιστη γενιά. Θέλοντας να μην ανακαλύψουν τα παιδιά μας τη σεξουαλικότητα με τον τρόπο που την ανακαλύψαμε εμείς, προτιμάμε τη λύση της πρόληψης, φορτώνοντας τα παιδιά μας με πληροφορίες που δεν μας είχαν ζητήσει, τις οποίες και για τον λόγο αυτό δεν μπορούν να αφομοιώσουν..
..Και ας μην ξεχνάμε ότι οι αξίες που μεταδίδουμε στα παιδιά μας και είναι συνυφασμένες με μια ομαλή, καλή σεξουαλική ανάπτυξη δεν μεταφέρονται τόσο από τα λόγια μας αλλά κυρίως μέσα από τη στάση μας και το ζωντανό παράδειγμα που δίνουμε στα παιδιά μας..
Μπίλη Ρήγα-Κωνσταντάρα
Dr. Psych., Dipl. Pädag.
Διευθύντρια του Διαδραστικού Ευρωπαικού Σχολείου
Griechisch-deutscher Vorschul-Kindergarten
Δεμέστιχα 4 | 166 72 Βάρκιζα | T 210 8974143 begin_of_the_skype_highlighting              210 8974143      end_of_the_skype_highlighting

Bλέπω, βλέπω!


Ένα ήσυχο παιχνίδι που μπορεί να παιχτεί ανά πάσα στιγμή.
Ηλικία: 4 ετών και πάνω
Υπολογιζόμενος χρόνος: 2 λεπτά
Παίκτες: 2 ή περισσότεροι
Υλικά: Κανένα
 1. Για να ξεκινήσει το παιχνίδι, ένας από τους παίκτες (μπορεί να είναι κάποιος ενήλικος) βάζει στο μυαλό του κάποιο αντικείμενο που βλέπει και λέει δυνατά, «Βλέπω, βλέπω!».
 2. Οι άλλοι παίκτες ρωτούν, «Τι βλέπεις;»
 3. Ο κάθε παίκτης, με τη σειρά του, κάνει μια ερώτηση - προσπαθώντας να βρει τι είναι αυτό που έχει στο μυαλό του ο πρώτος παίκτης - στην οποία εκείνος μπορεί να απαντήσει μόνο με ένα «ναι» ή «όχι».
 4. Μετά από κάθε «ναι», ο παίκτης μπορεί να δοκιμάσει να μαντέψει ποιό είναι το αντικείμενο. Ο πρώτος παίκτης που μαντεύει σωστά, βάζει το επόμενο αντικείμενο στο μυαλό του.

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες που ενισχύουν την ικανότητα του παιδιού να ακούει προσεχτικά και να συγκεντρώνεται

Μιλάτε όσο πιο συχνά μπορείτε στο παιδί σας. Όταν πηγαίνετε για ψώνια, αφηγηθείτε του πως ήταν όταν και εσείς πηγαίνατε για ψώνια με τη μαμά σας. Μπορεί να σας φανεί αδιάφορο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι. Και να θυμάστε: τα παιδιά είναι οι απόλυτοι μίμοι, γι' αυτό προσέχετε τι λέτε! 
Κάντε την ανάγνωση μια διαδραστική δραστηριότητα. Κατά την ανάγνωση ενός βιβλίου, σταματήστε πριν γυρίσετε σελίδα και ρωτήστε το παιδί σας: «Τι νομίζεις ότι θα συμβεί μετά»; Ζητήστε του να σας εξηγήσει την απάντησή του για να δείτε αν παρακολουθεί όσα έχετε διαβάσει μέχρι τώρα. Αν δεν θυμάται ή έχει απορίες, αρχίστε πάλι από την αρχή.
Ζητήστε από το παιδί σας να προβλέψει πώς θα τελειώσει η ιστορία που του διαβάζετε. Διαβάστε ένα βιβλίο στο παιδί σας και σταματήστε λίγο πριν το τέλος. Ζητήστε από το παιδί σας να μαντέψει πώς θα τελειώσει η ιστορία, με βάση αυτά που του έχετε ήδη διαβάσει. Στη συνέχεια τελειώστε την ιστορία και συζητήστε μαζί του σχετικά με το τέλος.
Ξαναδιαβάστε μια παλιά αγαπημένη ιστορία. «Ξεθάψτε» ένα από τα πιο αγαπημένα και χιλιοδιαβασμένα βιβλία του παιδιού σας και διαβάστε το δυνατά για άλλη μια φορά, μόνο που αυτή τη φορά κάντε παύση σε κεντρικά σημεία και αφήστε το να συμπληρώσει τις λέξεις που ακολουθούν. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την ιστορία και να αλλάξετε επίτηδες κάποια σημαντικά στοιχεία για να δείτε κατά πόσο είναι συγκεντρωμένο το παιδί σας. Να είστε βέβαιοι ότι αν διαπιστώσει ότι παρεκκλίνετε από την κανονική ροή της ιστορίας θα σπεύσει να σας διορθώσει.
Ακούστε μαζί του ιστορίες. Πηγαίνετε μαζί με το παιδί σας σε βιβλιοθήκες, βιβλιοπωλεία, και πνευματικά κέντρα και ακούστε επαγγελματίες παραμυθάδες να αφηγούνται ιστορίες για μικρά παιδιά. Μπορείτε επίσης να δανειστείτε ή να αγοράσετε αφηγήσεις βιβλίων σε cd για το αυτοκίνητο ή το σπίτι.
Σκαρφιστείτε αστεία ποιηματάκια. Όσο πιο υπερβολικά και πιο αστεία, τόσο το καλύτερο. Αυτή η δραστηριότητα θα διδάξει στο παιδί σας να αναγνωρίζει αλλά και να ξεχωρίζει παρόμοιες λέξεις.
Επιλέξτε βιβλία με πλούσια και ξεκάθαρη εικονογράφηση. Αφήστε το να σας αφηγηθεί την ιστορία, έτσι όπως το ίδιο την αντιλαμβάνεται.
Άννα Βασιλειάδη
Παιδαγωγός

10 τρόποι για να ενισχύσετε την αυτοεκτίμησή του


 1. Δώστε του αγάπη άνευ όρων. Το παιδί σας κερδίζει πολλά όταν του δείχνετε ότι το δέχεστε όπως είναι, ανεξάρτητα από τα πλεονεκτήματα, τις δυσκολίες, την ιδιοσυγκρασία ή τις ικανότητές του. Δώστε του λοιπόν απλόχερα αγάπη.
 2. Δώστε του προσοχή. «Κλέψτε» λίγο από τον χρόνο σας κάθε μέρα και δώστε προσοχή σε αυτά που κάνει και λέει το παιδί σας. Αυτή η συμπεριφορά ενισχύει σημαντικά την αυτοπεποίθηση του παιδιού, διότι του στέλνει το μήνυμα ότι το θεωρείτε σημαντικό και πολύτιμο.
 3. Διδάξτε του τα όρια. Καθιερώστε κάποιους κανόνες για το παιδί σας και αν και εφόσον το κρίνετε σκόπιμο, ζητήσετε την συμβολή του για να τους τροποποιήσετε.
 4. Στηρίξτε το όταν παίρνει μικρά ρίσκα. Ενθαρρύνετε το παιδί σας να εξερευνήσει κάτι το άγνωστο. Χωρίς ρίσκο οι πιθανότητες επιτυχίας στη ζωή είναι πολύ λίγες. Γι’ αυτό αφήστε το παιδί σας να πειραματιστεί και προσπαθήστε να παρεμβαίνετε όσο το δυνατόν λιγότερο.
 5. Αφήστε το να κάνει λάθη. Τα λάθη είναι πολύτιμα διδάγματα για την αυτοπεποίθηση του παιδιού σας. Έτσι, αν το παιδί σας σπάσει π.χ. ένα από τα αγαπημένα του παιχνίδια, αυτό θα το βοηθήσει να το διορθώσει και θα το κάνει να σκεφτεί τι μπορεί να κάνει διαφορετικά την επόμενη φορά.
 6. Επαινέστε το. Ο καθένας ανταποκρίνεται θετικά στον έπαινο, οπότε προσπαθήστε να επαινείτε το παιδί σας κάθε φορά που κάνει κάτι καλό.
 7. Ακούστε τι έχει να σας πει. Εάν το παιδί σας χρειάζεται κάποιον να μιλήσει, σταματήστε αυτό που κάνετε και ακούστε τι έχει να σας πει. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει ότι οι σκέψεις, τα συναισθήματα του, οι επιθυμίες του και οι απόψεις του σας ενδιαφέρουν.
 8. Μην κάνετε συγκρίσεις. Τυχόν αρνητικά σχόλια, απλώς θα υπενθυμίζουν στο παιδί σας τις δυσκολίες που τυχόν έχει, κατά τρόπο που θα ενισχύουν την ντροπή, τον φθόνο και τον ανταγωνισμό. Ακόμη και θετικές συγκρίσεις όπως «Είσαι ο καλύτερος παίκτης» μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα, επειδή ένα παιδί σ’ αυτήν την ηλικία είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε αυτή την εικόνα.
 9. Δείξτε κατανόηση. Εάν το παιδί σας αρχίζει να συγκρίνει δυσμενώς τον εαυτό του με αδέλφια ή συμμαθητές του, δείξτε του ότι το καταλαβαίνετε και υπενθυμίστε του κάποιο προτέρημά του.
 10. Ενθαρρύνετέ το. Κάθε παιδί χρειάζεται υποστήριξη από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Στήριξη που να περνά το μήνυμα «Πιστεύουμε σε σένα. Βλέπουμε την  προσπάθεια σου. Συνέχισε!» Ενθάρρυνση σημαίνει και αναγνώριση της προόδου, όχι μόνο ανταμοιβή για επιτεύγματα.

10 παραμύθια με θέμα την Άνοιξη και το Πάσχα!

10 Πασχαλιάτικα παραμύθια!

 10 παραμύθια με θέμα την Άνοιξη και το Πάσχα!
augo-kotopoulo

Το αυγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο

Συγγραφέας: Διάφοροι
Εκδόσεις: Λιβάνης
...γεννήθηκε γαλάζιο με ροζ βούλες, ένα αυγό αλλιώτικο από τα άλλα.
Έζησε μια μικρή περιπέτεια μέχρι να βρει το δικό του παράδεισο. Eίναι...
Tο αυγό που δεν ήθελε να γίνει κοτόπουλο
pasxalitsa

Η Πασχαλίτσα

Συγγραφέας: Γκόρντον Βολκ & Ντάντλεϋ Μόουζλεϊ
Εκδόσεις: Λιβάνης
Η Πασχαλίτσα σχεδιάζει να φύγει ταξίδι, μακριά από το σπίτι της, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά στη ζωή της.
Αλλά τι ωραία που θα ήταν να πάει διακοπές με κάποιον από τους φίλους της! Τότε όλα θα ήταν υπέροχα - ή μήπως όχι;
pasxalitsa-elefadas

Όταν η πασχαλίτσα συνάντησε ελέφαντα

Συγγραφέας: Μπουλώτης Χρήστος
Εκδόσεις: Λιβάνης
Η Πασχαλίτσα σχεδιάζει να φύγει ταξίδι, μακριά από το σπίτι της, κάτι που δεν έχει κάνει ποτέ ξανά στη ζωή της.
Αλλά τι ωραία που θα ήταν να πάει διακοπές με κάποιον από τους φίλους της! Τότε όλα θα ήταν υπέροχα - ή μήπως όχι;
251822

Ο Πρασινοπασχαλιάς

Συγγραφέας: Δημουλίδου Χρύσα
Εκδόσεις: Λιβάνης
Σ’ ένα μικρό πασχαλοχωριό ζει μια πράσινη πασχαλίτσα, ο Πρασινοπασχαλιάς, που κανείς δεν τον κάνει παρέα γιατί είναι διαφορετικός. Όταν όμως εμφανίζεται το μαύρο κοράκι που θέλει να φάει τις πασχαλίτσες, ο Πρασινοπασχαλιάς με το φίλο του το σαλιγκάρι, τον Σάλη, θα συνεργαστούν και θα διώξουν τον εχθρό. Ένα διδακτικό παραμύθι που μιλάει για τη διαφορετικότητα και την αξία της συνεργασίας και της φιλίας.
22614

Το κόκκινο αυγό της Γαβριέλας

Συγγραφέας: Γιώτα Φώτου
Εκδόσεις: Ψυχογιός
Η Γαβριέλα θέλει οπωσδήποτε ένα δυνατό κόκκινο αυγό για να σπάσει όλα τα άλλα καθώς θα τα τσουγκρίζει το Πάσχα. Η κόκκινη κοτούλα τής χρωστάει μια χάρη και, για να την ξεπληρώσει, της υπόσχεται ένα αυγό με γερό τσόφλι. Το κοριτσάκι αναλαμβάνει τη φροντίδα της κι έτσι μαθαίνει ένα σωρό ενδιαφέροντα πράγματα. Το αυγό όμως αργεί και η Γαβριέλα ανησυχεί!
Μια διασκεδαστική ιστορία για αυγά, κοτούλες και χαριτωμένα κοριτσάκια!
b140825

Πού πήγε το Πάσχα;

Συγγραφέας:Ηλιόπουλος Βαγγέλης Β.
Εκδόσεις: Πατάκη
Οι γονείς της Νιάνιας έχουν ειδοποιήσει όλους να μην πουν τη φράση "Έρχεται το Πάσχα", γιατί η Νιάνια μετά την αναζήτηση για το από πού έρχονται τα Χριστούγεννα, θα αρχίσει να ψάχνει και από πού έρχεται το Πάσχα! Είχαν ξεχάσει όμως να το πουν στον ορνιθοτρόφο, ο οποίος πήγε στο σπίτι τους για να δώσει τα αυγά και εκείνος της είπε ότι είναι για το Πάσχα που έρχεται! Η Νιάνια λοιπόν ξεκινά αμέσως μια περιπλάνηση για να ανακαλύψει από πού! Βρίσκεται σε πολυκαταστήματα με λαμπάδες, σε μαγαζιά με σούβλες, στο μαντρί με τα αρνιά και ψάχνει... Τελικά, ανακαλύπτει πως το Πάσχα δε βρίσκεται στα καταστήματα και στον υπερκαταναλωτισμό αλλά σε μια σπηλιά στο βουνό, απ' όπου βγαίνει το Άγιο Φως!
PERIPET_LAMBAD_EXTRA

Η περιπέτεια μιας λαμπάδας

Συγγραφέας:Πηνελόπη Μωραΐτου
Εκδόσεις: Ακρίτας
Ένα μικρό κεράκι είχε ένα ταπεινό όνειρο, να κάνει ένα μεγάλο ταξίδι. Ήθελε να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα και να ανάψει στον τάφο του Χριστού,την νύκτα της Ανάστασης ...
lagos_m

Ο λαγός που μισούσε τα κόκκινα αυγά

Συγγραφέας:Χρυσάνθη Καραϊσκου
Εκδόσεις: Διάπλαση
Ένας λαγός συναντά τυχαία κάποιες κότες σε ένα κοτέτσι. Εκεί μαθαίνει με έκπληξη πως οι άνθρωποι κάθε Πάσχα βάφουν κόκκινα αυγά. Πώς είναι δυνατόν να έχουν οι άνθρωποι ένα τόσο ανόητο έθιμο; Γιατί δηλαδή έπρεπε να βάφουν και να τσουγκρίζουν αυγά και όχι λαγούς; Οι κότες είναι καλύτερες από τους λαγούς; αναρωτιέται συνέχεια.Έτσι καταστρώνει ένα σχέδιο: αν πετύχει, τα κόκκινα αυγά θα είναι πλέον παρελθόν για τους ανθρώπους. Λέτε να τα καταφέρει; Μετά την επιτυχία του βιβλίου Το αυγό που μισούσε το κόκκινο χρώμα η Χρυσάνθη Καραϊσκου και ο Νέστορας Ξουρής επιστρέφουν με μια ακόμη χιουμοριστική ιστορία που σίγουρα θα σας συναρπάσει!
lb9618422

Το Πάσχα της νόνας χελώνας

Συγγραφέας: Λότη Πέτροβιτς - Ανδρουτσοπούλου
Εκδόσεις: Πατάκη
Πάντα περήφανος ο κυρ Λαγός, όπως κι ο προ-προ-προ-παππούς του, εκείνος που την έπαθε στο τρέξιμο απ' τη χελώνα τα χρόνια τα παλιά, καυχιέται πως το Πάσχα θα τσουγκρίσει και θα σπάσει ολωνών τ' αυγά με τα δικά του. Η νόνα η Χελώνα όμως, με τα δέκα της εγγόνια, κάτι του σκαρώνει... Και όλα του δάσους τα πουλιά, τα έντομα και τα ζωάκια μαζεύονται να δουν το πάθημά του!
13807

Οι πιο ωραίες ιστορίες για το Πάσχα

Συγγραφέας:Βελετά - Βασιλειάδου, Μαρία Κάντζολα - Σαμπατάκου, Βεατρίκη Αθανασιάδης, Κυριάκος Χ. Γαβριηλίδου, Σοφία Ρώσση - Ζαΐρη, Ρένα Βασιλείου, Λέττα Χατζηνικολάου, Ντίνα Βαρελλά, Αγγελική Σίνου, Κίρα Συλλογικό έργο Σταθάτου, Φράνση
Εκδόσεις: Μίνωας
Αν ήταν χρώμα, θα ήταν κόκκινο. Αν ήταν εποχή, θα ήταν άνοιξη. Κι αν ήταν γιορτή, θα ήταν Πάσχα. Δέκα αγαπημένοι συγγραφείς γράφουν και δέκα αγαπημένοι εικονογράφοι ζωγραφίζουν σοκολατένιες λιχουδιές, μαγικές κοτούλες, κατακόκκινα αυγά. Κατσικάκια που κάνουν απεργία, λεπτεπίλεπτες παπαρούνες, ευωδιαστές πασχαλιές και πασχαλίτσες, ζουζουνάκια με κόκκινα πανωφόρια.

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2011

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Μεγάλη Εβδομάδα

Με την περίοδο της Σαρρακοστής και λίγο πρίν τη Μ. Εβδομάδα καλό είναι πρίν κοινωνήσουμε να εξομολογηθούμε...


ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ - To Mystirio Tis ieras Eksomologisis

ΤΟ ΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΔΟΧΕΙΟ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...