Χρήσιμα για όλους!


1
 Σύνδεσμος όπου μπορείτε να μάθετε για το wiki και πώς μπορούμε όλοι μαζί να το χρησιμοποιούμε για να βοηθάμε ο ένας τον άλλο στη δουλειά μας!

http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY&feature=player_embedded


2
Ένα πολύ ωραίο site με παιχνίδια για τα παιδιά!

http://users.sch.gr/grfilip/games/games_pareas.htm

3

Animation

 

How to make a video animation with Stop Motion pro
1./ You make a STORYBOARD
–let’s name a files sea, and suppose you want your storyboard to have 6 parts -
(sea1, sea2, sea3, sea4, sea5, sea6)
(this will be your guide to make your shots )
2./ Store all your camera shots (.jpg) into separated folders
(sea1=150F, sea2=125F, sea3=125F, sea4=100F, sea5=175F, sea6=100)
(remember: 25F for each second)
(pupils take photos –teacher moves slowly the characters)
3./ Open STOP Motion Pro
File/ new project >>give a name >>Capture settings/Still image capture(400X450) >>ok
File/Import Individual files >>select all the files of sea1 >>ok >Import Resize/Resize all the files
File/Make Movie >>ok >> Save us in a new folder where all your .avi will be
(follow the same procedure for all your above Folders)
(sea1/sea2/sea3/sea4/sea5/sea6)
(so you have s1.avi s2.avi s3.avi s4.avi s5.avi s6.avi)
4./ Final video
File/ Import AVI file >>s1.avi
File/ Import AVI file >>s2.avi
File/ Import AVI file >>s3.avi
File/ Import AVI file >>s4.avi
File/ Import AVI file >>s5.avi
File/ Import AVI file >>s6.avi
File / Make Movie (check : Use audio format) >>Browse>>select your music in wav format>>ok>> Save us : that’s all :-)
Tip1: you can make your video more ‘light’ into .mpeg using any video converter or your favorite software for it.
Tip2: Be creative choosing your main idea! 
Η σελίδα αυτή κατασκευάστηκε για να δημοσιευτούν οι κατασκευές,
χειροτεχνίες μαθητών δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων.
Κατασκευές που έγιναν με κόπο και μεράκι .
Δείτε λοιπόν τις κατασκευές των παιδιών
http://users.sch.gr//jharizan/


5
Σάιτ για χειροτεχνίες

http://www.kidsexpo.gr/pages/school/crafting.htm6

http://www.keda.uoa.gr/kinder_material_presentation.html

Με πολύ καλό υλικό να κατεβάσετε!!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...