Τρίτη, 2 Νοεμβρίου 2010

Δαίδαλος και Ίκαρος

Δαίδαλος και Ίκαρος
Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010
4:10 μμ
1η Δραστηριότητα
Γνωστικά Αντικείμενα: Έκφραση και δημιουργία >θεατρική Αγωγή- μίμηση
Γλώσσα
Χρόνος: 35'
Υλικά: το παραμύθι "Δαίδαλος και Ίκαρος"
Στόχοι:
 • Να ενδιαφερθούν για τη μυθολογία
 • Να ακούν και να κατανοούν μια διήγηση
 • Να αναπτύσσουν τον προφορικό λόγο
 • Να συνεργάζονται ομαδικά
 • Να μπορούν να μιμούνται με την κίνηση του σώματος και την έκφραση του προσώπου τους, καταστάσεις, ζώα και άλλα
Περιγραφή:
Μαζεύουμε τα παιδιά στον κύκλο και τους διηγούμαστε την ιστορία του Δαίδαλου και του Ίκαρου δείχνοντάς τους παράλληλα τις εικόνες ώστε να κατανοήσουν τα γεγονότα, να αναγνωρίσουν τους ήρωες και να μας πουν τις εντυπώσεις τους. Έπειτα ζητάμε από τα παιδιά να μπουν στη θέση των ηρώων και να πετάξουμε όλοι μαζί. Τα καθοδηγούμε ενώ παράλληλα κάνουμε την κίνηση του πετάγματος. Αφήνουμε τα παιδιά να εκφραστούν ελεύθερα και δίνουμε οδηγίες μόνο ως προς το ύφος. Πετάμε ψηλά, γρήγορα, με βρεγμένα βαριά φτερά, λυπημένα, κουρασμένα, χαρούμενα, τρομαγμένα…
2η Δραστηριότητα
Γνωστικά Αντικείμενα: Μαθηματικά, Εικαστικά
Χρόνος: 15'
Υλικά: κόλλα, χαρτόνι
Στόχοι:
 • Να κατανοήσουν την έννοια του ζεύγους
 • Να συγκρίνουν και να ταξινομούν αντικείμενα ανάλογα με το μέγεθός τους
 • Να κόβουν, να δημιουργούν, να κατασκευάζουν
Περιγραφή:
Έχουμε φτιάξει ζεύγη φτερών διαφορετικού μεγέθους από 3 στο κάθε μέγεθος. Επίσης έχουμε φτιάξει κι έναν πίνακα ταξινόμησης των μεγεθών των φτερών. Μαζεύουμε τα παιδιά στη μοκέτα και αφού τους έχουμε δώσει να κόψουν τα φτερά, τα σκορπίζουμε μπερδεμένα κάτω και καλούμε τα παιδιά να βρούν 2 φτερά ίδιου μεγέθους δηλαδή ένα ζεύγος. Αφού βρουν το ζευγάρι τους όλα, θα το τοποθετούν στον πίνακα στο μέγεθος όπου αντιστοιχεί.
3η Δραστηριότητα
Γνωστικά Αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική Αγωγή (αμφιπλευρικότητα), Μουσική
Χρόνος: 20'
Υλικά: χαρτί μέτρου
Στόχοι:
 • Να συνειδητοποιήσουν τις έννοιες αριστερά- δεξιά, ευθεία, μπρός, πίσω
 • Να προσανατολίζονται στο χώρο με τη βοήθεια των αισθήσεών τους και με ένα ερέθισμα
 • Να αναπτύσσουν τον αισθησιοκινητικό συντονισμό τους
 • Να κατευθύνονται στο χώρο με ένα μουσικό ερέθισμα
Περιγραφή
Κάνουμε εισαγωγή στα παιδιά για τις κατευθύνσεις. Είμαστε μπροστά στα παιδιά πλάτη και χτυπάω ένα όργανο για το μπροστά κι ένα άλλο για το πίσω. Το ίδιο για αριστερά- δεξιά. Έχουμε σχεδιάσει σε χαρτί του μέτρου έναν λαβύρινθο που τον απλώνουμε κάτω. Χωρίζω τα παιδιά σε ζεύγη. Ο ένας είναι οδηγός και ο άλλος με κλειστά τα μάτια προσπαθεί να διασχίσει το λαβύρινθο σύμφωνα με τις οδηγίες που του δίνει ο άλλος.
4η Δραστηριότητα
Γνωστικά Αντικείμενα: Γλώσσα- Μαθηματικά
Χρόνος: 25'
Στόχοι:
 • Να κατανοούν τη χρονική ακολουθία γεγονότων
 • Να μπορούν να αναπαράγουν έναν μύθο- διήγηση που έχουν ακούσει
Περιγραφή:
Μαζεύουμε τα παιδιά στη μοκέτα και απλώνουμε στα παιδιά τις εικόνες του μύθου ανακατωμένες. Τους ζητάμε να τις βάλουν με τη σωστή χρονολογική σειρά όπως θυμούνται την ιστορία. Με την τοποθέτηση της κάθε εικόνας ζητάμε να μας διηγηθούν το γεγονός που αναπαριστά η κάθε εικόνα.
Αυτό μπορεί να γίνει σε ομάδες και στο τέλος η μία ομάδα να ελέγχει την άλλη για την ορθότητα.
5η Δραστηριότητα
Γνωστικά Αντικείμενα: Εικαστικά, Γλώσσα
Στόχοι:
 • Να αναπτύσσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα
 • Να προβληματιστούν για την έννοια της ελευθερίας
Περιγραφή:
Λέμε στα παιδιά να ξαπλώσουν στη μοκέτα και να φανταστούν ότι είναι στη θέση των ηρώων και πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο για να φύγουν από τη φυλακή. Τα ξυπνάμε και τους ζητάμε να ζωγραφίσουν αυτό που σκέφτηκαν. Έπειτα συζητάμε για την έννοια της ελευθερίας και για το πόσο σημαντική είναι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...