Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2011

Κάνουμε λάθος στην ανατροφή των παιδιών όταν:

http://orthodoxgreek.blogspot.com/2011/03/blog-post_12.html


Το παιδί είναι δώρο Θεού και η πλουσιότερη ευλογία που έχουμε.
Ας μην προσπαθούμε να το κάνουμε ό,τι είμαστε εμείς ή ό,τι είναι ο αδερφός του ή οποιοσδήποτε συγγενής.
Κάθε παιδί είναι ένα ξεχωριστό άτομο και πρέπει να το αφήνουμε να εκδηλώνει την προσωπικότητά του.

Κάνουμε λάθος στην ανατροφή των παιδιών όταν:

Δ ίνουμε στα παιδιά μας ό,τι κι αν μας ζητήσουν.
Γ ελάμε ειρωνικά για ένα λάθος που κάνουν.
Δ εν χρησιμοποιούμε ποτέ τις λέξεις: "Όχι" και "Μη"
Δ εν τους δίνουμε υπευθυνότητες να κάνουν κάτι μόνα τους
Π αίρνουμε πάντα το μέρος τους έναντι των γειτόνων, των δασκάλων και άλλων
Π αίρνουμε όλες τις αποφάσεις για λογαριασμό τους.
Ε γγυόμαστε υπέρ των παιδιών σας για να βγάλουμε από δύσκολες καταστάσεις, αντί να τα αφήσουμε να αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των πράξεων τους για να διδαχτούν
Ε ίμαστε υπερπροστατευτικοί και δεν τους επιτρέπουμε να ασχολούνται με κανονικές και υγιεινές δραστηριότητες
Ε πιτρέπουμε στα παιδιά μας να μας αντιμιλούν
Κ ριτικάρουμε τους άλλους μπροστά τους.
πηγή 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...