Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

Άγιος Νεκτάριος

Ετοίμασα ένα  δίπτυχο για την εορτή του αγαπημένου μου Αγίου.

Άγιε Νεκτάριε πρέσβευε υπέρ ημών.

Μπορούμε να φτιάξουμε ένα δίπτυχο καρτελάκι με τα παιδιά και να το κολλήσουμε μέσα
Ἀπολυτίκιον  (Κατέβασμα)
Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα ἀρετῆς φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ, ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις παντοδαπὰς τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι. Δόξα τῷ σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυματώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.εγκώμια του Αγίου Νεκταρίου.....πατήστε για να ακούσετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...